top of page

Ebeveyn danışmanlığı, oyun terapisi süreçlerinden farklı olarak ebeveynlerle ilerler. Danışmanlık, bir oyun terapisi süreci olmaksızın veya oyun terapisine paralel olarak gerçekleşebilir. 

Ebeveyn psikolojik danışmanlığında, ebeveyn olma deneyimi, çocuğunuz ve ebeveynlik hakknda duygularınız, kendi ebeveynlerinizle olan ilişkiniz, aile dinamikleri konuşulabilir. Psikoloji biliminin bilgilerine dayalı olarak her çocuğa özgü, gerekli bilgilendirmeler yapılır. Ebeveynlerin iyi oluşu, çocuk-ebeveyn arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve sorunlara karşı önleyici olmak ebeveyn danışmanlığının amaçlarındandır. 

Marble Surface

Ebeveyn Danışmanlığı

Flowerpots
bottom of page