top of page
Marble Surface

Ebeveyn - Bebek Danışmanlığı ve Psikoterapisi

Bebek Uykusunu Nasıl Çalışıyorum?

 

0-3 yaş insan ruh sağlığı için temel teşkil etmekte. Bu dönemde önleyici ve destekleyici çalışmalar yapmak, yaşanan sorunlara erken müdahaleler önem taşıyor. Bir Afrika atasözü, bir bebeği büyütmek için bir köy gerektiğinden bahseder. Günümüzde bebekleri bir köy değil, bir çekirdek aile büyütüyor ve tüm güçlü duygular bu çekirdek aile arasında yaşantılanıyor.

 

Bebeğin uykusu bu dönemde bir sorun olabiliyor. Baktığımızda, çoğunlukla bu sorunların bebek uykusu ile ilgili yanlış bilgilerden, uyku üzerinden görünür hale gelen ikircikli duygusal/ilişkisel durumlardan, hayal kırıklıklarından, desteksizlikten ve yorucu bir hayat düzeninden kaynaklandığını görebiliyoruz. Yeterli uyku uyuyamayan bebekler içinse, altında yatan nedeni anlamak önem arz ediyor. Uyku üzerine olan literatür, burada çeşitli çözümler sunabiliyor.

         

Ailelere uyku konusunda yardımcı olabilmek, ebeveynlere duyguları için alan açmak,  ebeveynleri bebek uykusu/ bebek ruh sağlığı alanında doğru bilgilere ulaştırmak, uyku sorunları ile başvuru yapan ebeveyn-bebek danışmanlıklarında amaçlanmaktadır. 

Bebek uykusunu her bebeğin ve ailenin kendi özgünlüğü içinde değerlendiriyorum. Öncelikle "Bebek uykusu aile için nasıl bir sorun oluşturuyor?" sorusuna cevap arayarak bu soruna bir fener tutmaya çabalıyorum. "Bebek uykusu normal sınırlarda mı yoksa başka bir sorunun belirtisi mi (semptom)?" sorusu önemli olmakta. Uyku eğitimlerinde olduğu gibi davranışçı, direktif bir yöntem kullanmamakta, bebeğin uykuya geçişini değiştirmek amaçlı önceden belirlenmiş metodları, yönergeleri takip etmek yerine genel değerlendirme sonrasında bağlanma ve zihinselleştirme temelli danışmanlık çerçevesinde çalışmaktayım. Gerektiğinde bebeğe ve aileye uygun bir çevre/saat düzenlemesi konusunda destek olmakla birlikte, çalışmanın çoğunu duygusal ve ilişkisel konular oluşturmaktadır. 

Calm Sea

Bağlanma ve Zihinselleştirme Odaklı Ebeveyn- Bebek Danışmanlığı

Bağlanma ve zihinselleştirme odaklı ebeveyn - bebek danışmanlığında bebek ve ebeveynin etkileşimi çalışılır.* Bazı görüşmeler ebeveyn ve bebek ile birlikte, bazı görüşmeler ise yalnızca ebeveynler ile gerçekleştirilir.

Bebeğin yaşadığı sorunların altında yatan nedenler, bebeğin davranışlarının duygular ile ilişkisi, ebeveyn ve bebek arasındaki duygusal etkileşim ve örüntüler, bağlanmayı güçlendiren oyunlar çalışma konularıdır. 

Çevrimiçi veya yüz yüze çalışma mümkündür.

*Gerektiğinde psikiyatri, fizyoterapi, yetişkin psikoterapisi gibi farklı alanlarda çalışan uzmanlara yönlendirmeler yapılabilir. 

Çalışma Alanları:

Bebeğin uykusu ile ilgili yaşanan zorluklar, yoğun ağlama, bebekte yoğun kaygı, öfke, kendine vurma davranışı, bağlanma ile ilgili endişeler veya sorun olmaksızın genel takip.

 

Değerlendirilen Konular:  Mizaç, bağlanma, çift ilişkisi, geniş aile ile ilişkiler, aileyi veya bebeği etkileyen stres faktörleri, gelişim öyküsü, bebeğin duyusal hassasiyetleri (gerektiğinde yönlendirme yapılmaktadır), beslenme, çevresel koşullar, bebeğin anne karnından itibaren başlayan öyküsü, anne ve babanın ebeveynliğe dair duygu ve düşünceleri, uyku düzeni, günlük rutinler, bebeğin sosyal/duygusal/motor/dil gelişimi

Ebeveyn - Bebek Psikoterapisi

Haftalık görüşmelerden oluşan, psikodinamik bakış açısı ile yürütülen psikolojik bir çalışmadır. Ebeveynin kendi ebeveynleri ile ilişkisi, annelik - babalık deneyimleri, ebeveynlerin çocukları ile ilgili bilinçdışı kaygıları gibi konular çalışılır.  Ebeveynin iyi oluşu desteklenir ve ebeveyn - bebek ilişkisinin daha şeffaf, yüklerden arınmış olması amaçlanır. Bu süreçte olumsuz duyguların kabulü ve şefkat gibi olumlu duyguların ifadesi çalışılmaktadır.

Mother and Baby
bottom of page