top of page

The Full Story

Marble Surface

Uyku Danışmanlığı

Uyku, ilişkiye, seslenmeye, ağlamaya bir ara, ayrılık. 

Uyku, yetişkinlerin ihtiyacını karşılayabilmesi için bir mola.

Uyku, büyüten, rüyalar gördürten, hafızaya yerleştiren.

Anne, bebek ve aile arasında ne olup bittiğini gösterebilen.  

Beklentilerimizle gerçeklik arasındaki fark bazen. 

Bazen de "bebek gibi uyuyan"a bir şefkatli bakış.

 

0-3 yaş insan ruh sağlığı için temel teşkil etmekte. Bu dönemde önleyici ve destekleyici çalışmalar yapmak, yaşanan sorunlara erken müdahaleler önem taşıyor. Bir Afrika atasözü, bir bebeği büyütmek için bir köy gerektiğinden bahseder. Günümüzde bebekleri bir köy değil, bir çekirdek aile büyütüyor ve tüm güçlü duygular bu çekirdek aile arasında yaşantılanıyor. Bebeğin uykusu ise bu dönemde bir sorun olabiliyor. Baktığımızda, çoğunlukla bu sorunların bebek uykusu ile ilgili yanlış bilgilerden, uyku üzerinden görünür hale gelen ikircikli duygusal/ilişkisel durumlardan, hayal kırıklıklarından, desteksizlikten ve yorucu bir hayat düzeninden kaynaklandığını görebiliyoruz. Uyuyamayan bebekler içinse, altında yatan nedeni anlamak önem arz ediyor. Uyku üzerine olan literatür, çeşitli düzenlemeler yapabilme adına yardımcı oluyor. 

          Ailelere uyku konusunda yardımcı olabilmek, ebeveynlere duyguları için alan açmak,  ebeveynleri bebek uykusu/ bebek ruh sağlığı alanında doğru bilgilere ulaştırmak, uyku danışmanlıklarımın amacıdır.

Calm Sea

Bağlanma Odaklı

Bebeğe Özgü

Mother and Baby

Bebek Uykusunu Nasıl Çalışıyorum?

Bebek uykusunu her bebeğin ve ailenin kendi özgünlüğü içinde değerlendiriyorum. Öncelikle "Bebek uykusu aile için nasıl bir sorun oluşturuyor?" sorusuna cevap arayarak bu soruna bir fener tutmaya çabalıyorum. "Bebek uykusu normal sınırlarda mı yoksa başka bir sorunun belirtisi mi (semptom)?" sorusu önemli olmakta. Bu nedenle çalışmalarımızda normal bebek uykusu, uykunun fizyolojik boyutları hakkında bir psikoeğitim sonrası, süreçler klinik psikoloji / psikoterapi bakış açısıyla ilerlemektedir. 

 

Uyku eğitimlerinde olduğu gibi davranışçı, direktif bir yöntem kullanmamakta, bebeğin uykuya geçişini değiştirmek amaçlı önceden belirlenmiş metodları, yönergeleri takip etmek yerine bağlanma temelli danışmanlık çerçevesinde çalışmaktayım. Gerektiğinde bebeğe ve aileye uygun bir çevre/saat düzenlemesi konusunda destek olmakla birlikte, çalışmamın çoğunu duygusal ve ilişkisel konular oluşturmaktadır. Bağlanma temelli danışmanlık, bağlanmayı destekleyici önerileri ve bebekle aranızdaki ilişki, aradaki duygular üzerine düşünmeyi, bu duyguların tüm aile içinde nerelere dokunduğunu kapsar. 

 

Değerlendirilen konular: Mizaç, bağlanma, çift ilişkisi, geniş aile ile ilişkiler, aileyi veya bebeği etkileyen stres faktörleri, gelişim öyküsü, bebeğin duyusal hassasiyetleri (gerektiğinde yönlendirme yapılmaktadır), beslenme, çevresel koşullar, bebeğin anne karnından itibaren başlayan öyküsü, anne ve babanın ebeveynliğe dair duygu ve düşünceleri, uyku düzeni, günlük rutinler, bebeğin sosyal/duygusal/motor/dil gelişimi

bottom of page